Jelentkezzen a hamarosan induló, ingyenes burkoló OKJ képzésre!
Ha még nem sikerült elhelyezkednie, egy frissen szerzett piacképes szakmával erre most még több esélye lehet!

 

Burkoló

OKJ 34 582 13

902 óra- kb. 6,5-7 hónap

bemeneti követelmény:  8 általános, 18 év, egészségügyi alkalmassági

a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 3. számú mellékletében a 9.  Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

szakmai előképzettség: nem szükséges

szakképzettséggel betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

7534

Burkoló

Hidegburkoló

Térburkoló

Homlokzatburkoló

Hidegfal-és padlóburkoló

Díszítőmozaik-burkoló

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni
 • a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
 • alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket
 • a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére
 • vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni
 • speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)
 • falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
 • térburkolatokat készteni
 • a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
 • szükséges munkaállványt építeni és bontani
 • a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
 • munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni
 • munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását
 • gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
 • gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
 • átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

 

Szakmai követelmények

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10101-12

Építőipari közös tevékenység

11855-16

Burkolás előkészítés

11856-16

Hidegburkolás

11857-16

Speciális burkolás

11725-16

Térburkolás

11497-12

Foglalkoztatás I.

11499-12

Foglalkoztatás II.

 

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését és zalaegerszegi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik: töltse ki Adatfelvételi űrlapunkat  - kötelezettség nélkül - vagy érdeklődjön személyesen a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt munkaügyi kirendeltség)!