Vállalkozása létszámot bővít? Igényelje az elérhető legmagasabb összegű bértámogatást!

A TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú, "A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” elnevezésű program keretében korlátozott számban még van lehetőség bértámogatás igénybevételére, akár bruttó 240.000,-Ft/fő/hó munkabér+szociális hozzájárulási adó mértékéig

Ki igényelheti?

Zalaegerszegi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás 

Ki után vehet igénybe támogatást a munkáltató?

- aki a projektben legalább egy célcsoportba besorolható és

- zalaegerszegi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint

- ha korábban a kormányhivatal által indított bármely projekt résztvevője volt, és ezzel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult


A projekt célcsoportjai:

1.) Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)

2.) 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

3.) 50 év felettiek

4.) GYED-ről, GYESE-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

5.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

6.) Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a  közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)

7.) Megváltozott munkaképességű személyek

8.) Roma nemzetiséghez tartozó személyek

9.) A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők: (azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők, akik a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetőek)

10.) Inaktívak (A programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Jellemzően nem regisztrált álláskeresők)

Bérköltség támogatás

A támogatás ajánlott időtartama: 4 hónap lehet, 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

Mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a,

szakképzettséget igénylő munkakör esetén legfeljebb bruttó 240.000,-Ft/fő/hó munkabér+szociális hozzájárulási adó

szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: legfeljebb bruttó 180.000,-Ft/fő/hó munkabér+szociális hozzájárulási adó

+ Mentori szolgáltatás:

A bértámogatással foglalkoztatott munkavállalót - a munkahely megtartása érdekében – egyéni, személyre szabott segítségnyújtással, mentori szolgáltatással támogatjuk.

A támogatás igénybevételének további feltételeiről, a benyújtandó dokumentumok köréről érdeklődjön a projekt támogatással foglalkozó munkatársainál:

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Tel.: 92/549-480

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 13.00-15.00, péntek: 8.00-12.00