A friss felhívás számos változást tartalmaz a korábbi pályázati felhíváshoz képest, ezért segítségül összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

A GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára felhívásra a támogatási kérelem benyújtható: 2018. március 20. 10.00 - 2018. december 3. 12.00.

A GINOP-6.1.6.-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis és középvállalatok munkavállalói számára felhívásra a támogatási kérelem benyújtható: 2018.március 21. 10.00 - 2018. december 3. 12.00

Legfontosabb változások:

 • A rendelkezésre álló forrás 66,46 %-a a felhívásban megjelölt, nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja.
 • A képzésbe bevont saját munkaválllalók legalább 10%-os mértékéig külső munkavállaló bevonása nagyvállalatok esetében kötelező, mikro-, kis és középvállalatok esetében lehetséges az alábbi célcsoportokból:
  • bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy
  • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
  • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek;
 • Kölcsönzött munkaerő támogatása abban az esetben támogatható, amennyiben a sikeres képzést követően állományba kerül a kölcsönzött munkaerő.
 • A képzések lebonyolítása a korábban megfogalmazott belső és külső képzés mellett történhet saját teljesítés keretében (ez utóbbi kizárólag a Fktv. szerinti engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésekre vonatkozik)
 • A támogatható képzések - a korábbi 7% helyett - maximum 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés.
 • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások esetében lehetővé válik, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtsanak be.
 • A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként az 580.000,-Ft/fő költséget, valamint a 4.000,-Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat
 • Olyan munkavállalók vonhatóak be a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladhatja meg a 405.459,-Ft-ot.
 • Nagyvállalatok esetében a képzésbe bevont saját munkaválllaók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 600.000,-Ft-ot.
 • Átalakult az értékelési szempontrendszer – új kiemelt területek kerültek be a pontozási rendszerbe

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében - ide tartozik a TOP-6.8.2-15 "A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási program" is! - a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén.


A mikro- kis és közévállalatoknakszóló pályázat főbb változásainak összefoglalóját ITT érheti el.

A nagyvállalatoknak szóló pályázat főbb változásairól pedig ITT olvashat bővebben.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának kezdő időpontját érintő módosításról az alábbi linkeken tájékozódhat:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-nagyvllalatok-munkavllali-szmra-cm-ginop-615-17-kdszm-felhvs-1

https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalatok-munkavllali-szmra-cm-ginop-616-17-kdszm-felhvs