Mi mennyi 2018-ban?

2018. január 1-től számos változás lépett életbe, mely befolyásolhatja a munkavállalók és munkáltatók életét. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat.

 

2018. ÉVI MUNKABÉREK, ILLETMÉNYEK

 

Havi bér

Megjegyzés

Bruttó minimálbér

138.000 Ft

 

Nettó minimálbér

91.770 Ft

 

Garantált bruttó bérminimum

180.500 Ft

A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg.

Garantált nettó bérminimum

120.033 Ft

 

Közfoglalkoztatási bér

81.530 Ft

 

Garantált közfoglalkoztatási bér

106.555 Ft

A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg.

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér

89.705 Ft

 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér

117.245 Ft

A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.

 

ÁLLÁSKERESŐK TÁMOGATÁSA, KERESTPÓTLÓ JUTTATÁS

 

Ellátás havi összege 

Megjegyzés

Álláskeresési járadék maximuma

 

138.000 Ft

A munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100 %-a.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

55.200 Ft

A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a.

Keresetpótló juttatás

81.000 Ft

A TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosító sz. „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projektben a képzés idejére megállapított összeg.

Vállalkozóvá válási támogatás

138.000 Ft

A TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 sz. „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projektben megállapított összeg 2018-ban.

A támogatás ajánlott időtartama 6 hónap.

 

MUNKAADÓK (KIFIZETŐK) ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK

 

Összeg

Megjegyzés

Szociális hozzájárulási adó

 

adóalap 19,5 %-a

A kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik. Csak törvény szerinti adókedvezménnyel csökkenthető.

Rehabilitációs hozzájárulás

 

 

A tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. A 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján.

Szakképzési hozzájárulás

 

adóalap

1,5 %-a

Ez az adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető.

 

MUNKAVÁLLALÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK

 

 

Összeg

Megjegyzés

Nyugdíjjárulék

10 %

 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

8,5 %

Természetbeni egészségbiztosítási járulék: 4 %

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék: 3 %

Munkaerő-piaci járulék: 1,5 %

Egészségügyi szolgáltatási járulék

7.320 Ft

Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet.

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

22.800,- Ft/hó

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.