Gyakran ismételt kérdések

2017-02-15

[Mi a paktum?]A városban egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. Épp ezért összehangolt, közös lépéseket szükséges tenni a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, és gazdasági érdekképviseleti szereplők összefogásával. A paktum ezen szervezetek, intézmények együttműködése a város munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, melyhez bármikor lehet csatlakozni.
[Kikből áll a paktum?]A konzorcium vezetője Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zala Megyei Kormányhivatal pedig, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a projektben, feladata a célcsoportot érintő támogatások valamint egyéb szakmai szolgáltatások biztosítása. A harmadik partnerként bevont Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata többek között a paktumiroda működtetése, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, paktum dokumentumok elkészítése. A három konzorciumi tag egészül ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint mindazon helyi partnerekkel, akik szándéknyilatkozatban fejezték ki csatlakozási szándékukat.
[Jár-e kötelezettséggel a paktumszervezeti tagság?]A szándéknyilatkozattal hivatalosan is megerősíti együttműködési szándékát, ugyanakkor kötelező vállalást nem ró a nyilatkozó szervezetre. A különböző szerepvállalások nem kötelező érvényűek, azaz a csatlakozással csak profitálni/nyerni tud.
[Mi a célja a paktumnak?]A paktumban közreműködő szereplők alapvető érdeke, hogy
 • a Zalaegerszegen élő emberek képzettségi szintje növekedjen,
 • a város képes legyen megtartani a népességét, tehetségeit, humánerőforrását, és más régiókban élőknek is vonzó élettér legyen, amely megfelelő színvonalú munkahelyeket, lakóhelyet, életkörülményeket biztosít
 • a helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége javuljon, amellyel a helyi adóbevételek is növekednek,
 • a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az itt tanuló fiatalokat,
 • mindezekhez pedig fontos feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon ki a résztvevő szervezetek között.
[Miből valósul meg a paktum?]Jelen foglalkoztatási paktum „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 kódszámú projekt keretében jön létre.
[Hol talál meg minket?]Ha állást keres, pályát módosítana, keressen minket bizalommal a Kossuth utcai irodánkban vagy érdeklődjön a Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán.

-------------------------

Kontakt Nonprofit Kft. központi iroda:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934

Ügyfélfogadás:
Hétfő: –
Kedd, Szerda: 7:30-12:00, 12:30-16:00
Csütörtök, Péntek: –

-------------------------

Zalaegerszegi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Foglalkoztatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.

Tel.: 92/549-480 Fax: 92/509-872

Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek: 8.00 – 12.00

--------------------------

Ha érdeklődne vagy mint munkaadó, helyi szervezet csatlakozna a paktumszervezethez, keressen minket bizalommal a Deák Ferenc téri irodánkban a Városi Ügyfélszolgálati Iroda szomszédságában.

Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda

8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/B. fszt.1

Tel.: +36 92 707 621

Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök 08:00-16:30
Péntek 08:00-14:00

[Ki kérhet tőlünk segítséget?]Minden zalaegerszegi lakhellyel rendelkező (regisztrált) álláskereső, különös tekintettel az alábbi célcsoportokba sorolható személyekre:
 • Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők

 • 25. életévét be nem töltött személyek

 • 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

 • 50. életévüket betöltött személyek

 • Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

 • GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők

 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

 • Megváltozott munkaképességű személyek

 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek

 • Inaktívak

 • Közfoglalkoztatottak

Valamint a zalaegerszegi székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások, foglalkoztató szervezetek.


[Milyen támogatást, segítséget kaphatok munkáltatóként?]Bértámogatások álláskeresők alkalmazása esetén:
 • Bértámogatás nyújtása.

 • Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása.

 • Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása.

 • Mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).

[Milyen támogatást, segítséget kaphatok álláskeresőként?]

Bértámogatások:

 • Bértámogatás nyújtása a munkaadónak (ennek a lehetőségnek önéletrajzban történő feltűntetése előny lehet álláskeresés esetén).

 • Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása.

 • Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (ennek a lehetőségnek önéletrajzban történő feltűntetése előny lehet álláskeresés esetén).

 • Mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).

 • Önfoglalkoztatóvá (vállalkozóvá) válás támogatása.

Képzések támogatása:

 • Képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt).

 • A képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása.

 • A képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása.

 • A képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása.

Munkaerő-piaci szolgáltatások:

 • személyre szabott tanácsadás

 • mentorálás

[Kit keressek, ha álláskeresőként szeretném magam regisztrálni?]Regisztráljon a vmp.munka.hu oldalon vagy személyesen keresse fel a Zala Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztályát, valamint a Kontakt Nonprofit Kft. munkatársai is rendelkezésére állnak.
[Mit kell tennem, ha munkavállalót keresek, álláshirdetést szeretnék feladni?]Regisztráljon a vmp.munka.hu oldalon vagy a http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_allasbejelentes_nyomtatvanyai oldalon elérhető munkaerőigény bejelentő adatlap kitöltésével kapcsolatosan keresse bizalommal a Zala Megyei Kormányhivatal és a Kontakt Nonprofit Kft. munkatársait.
[Mit kell tennem, ha szeretnék csatlakozni a paktumszervezethez?]Amennyiben csatlakozni szeretne a paktumszervezethez, a letölthető dokumentumok menüpont alatt található szándéknyilatkozat kitöltött, aláírt példányát szíveskedjen eljuttatni személyesen vagy postai úton a Kontakt Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.) vagy a Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/B. fszt.1 címre.
[Hol tudhatok meg többet a programról?]A Paktum hírek menüpont mellett honlapunkon elérhetővé tettük mindazon dokumentumokat, melyek részletes leírást tartalmaznak a programról. Ha többet szeretne megtudni a projektről, kattintson a Tudástár – Letölthető dokumentumok menüpontra.