Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentést tesz közzé, abból a célból, hogy a gazdasági és munkaerő-piaci szereplők rendszeres időközönként átfogó képet kapjanak a város aktuális gazdasági és munkaerőpiaci helyzetéről.

A gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés kettős célt szolgál. Egyfelől megrajzolhatók és folyamatosan nyomon követhetők a város munkaerőpiacát alapvetően befolyásoló tendenciák, másfelől a rendelkezésre álló adatok és információk alapján előrejelzések fogalmazhatók meg a gazdasági és foglalkoztatási folyamatok várható alakulásáról. Mindez lehetővé teszi, hogy a paktum szervezet megalapozottan hozza meg döntéseit a különböző munkaerő-piaci beavatkozásokkal kapcsolatosan.

A gyorsjelentés valamennyi érintett szereplő számára kiindulási alapot nyújt, nemcsak az általános szintű tájékozódáshoz, hanem a fejlesztési irányaik meghatározásához, valamint a rövid és hosszú távú fejlesztések megtervezéséhez is.