Csökkentse bérterheit!

Az alábbi táblázat bemutatja a 2018-ban igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményeket. 

Akár évi 252 ezer forintnyi közterhet is megtakaríthat az a vállalkozás, ahol kisgyermekes szülőt, 25 év alatti pályakezdőt, megváltozott munkaképességűt vagy tartósan álláskeresőt foglalkoztatnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium számítása szerint a munkáltatók több tízezer érintett után nem érvényesítik az adókedvezményt, amelynek igénybevétele rendkívül egyszerű, mindössze egy igazolás kell hozzá.

 

Érdemes odafigyelni!

 

A kedvezmények érvényesítéséhez az alábbi hatósági igazolások szükségesek:

Gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően:
– A gyermekgondozási díj (gyed) folyósítását, illetve annak megszűnését a kormányhivatal egészségbiztosítási szervének járási vagy fővárosi kerületi hivatala, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. Gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) valamint a gyermeknevelési támogatás (gyet) folyósítását, illetve annak megszűnését a családtámogatási feladatokat ellátó kormányhivatal járási vagy fővárosi kerületi hivatala, illetve a családtámogatási kifizetőhely igazolja. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a munkáltató az ellátásokról szóló igazolás birtokában érvényesítheti.
– Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén továbbá szükséges még annak igazolása is, hogy minimum három gyermek után a szülőnek jár a családi pótlék, amelyet a családtámogatási feladatokat ellátó kormányhivatal járási vagy fővárosi kerületi hivatala igazol. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a munkáltató az ellátásokról szóló igazolások birtokában érvényesítheti.


Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetén: Külön igazolás nélkül, a FEOR besorolás alapján igénybe vehető kedvezmény. Kizárólag a 6111-6130, 7333, 8421 FEOR szám alatt foglalkoztatott dolgozók után vehető igénybe, ha a munkavállaló a tárgyidőszakban CSAK mezőgazdasági munkakörben dolgozott. A kedvezmény nem érvényesíthető azon időszakra, amikor a munkavállaló után 25 év alatti vagy 55 év felettiek után járó kedvezmény kerül igénybevételre.

25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő: az adókedvezmény az adóhivatal igazolása alapján érvényesíthető, amelyet a foglalkoztatott személy kérelmére állítanak ki. Az igazolás nem lehet 15 napnál régebbi. A munkáltató az igazolás birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.
Megjegyzés: Figyelemmel kell lenni arra, hogy az adóhivatal a kérelem beérkezésekor vizsgálja a 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszony fennállását, így javasolt mielőbb benyújtani ezt a kérelmet.


Karrier Híd Program: az adókedvezmény hatósági bizonyítványban foglaltakon alapul. Az állami foglalkoztatási szerv adja ki a hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelme alapján. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes, amelyet a hatósági bizonyítványon is feltüntetnek. A munkáltató a bizonyítvány birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.


Megváltozott munkaképességű személyek esetén: a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy kérelmére a kormányhivatal rehabilitációs hatósága gondoskodik a rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az adóhivatal részére a rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásáról. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges jogosultságot igazoló rehabilitációs kártyát az adóhivatal állítja ki. A kedvezményt a munkáltató a kártya (illetve azt helyettesítő igazolás) birtokában érvényesítheti.
Megjegyzés: Az állami adóhatóság a rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnése esetén a kártyát visszavonja, és erről értesíti a rehabilitációs kártyát letétben tartó munkaadót. A munkáltató az értesítés átvételét követő naptól nem jogosult a szociális hozzájárulási adókedvezményt igénybe venni.


Tartósan álláskereső esetében: feltétel, hogy az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartsa a munkavállalót (az álláskeresőként való nyilvántartás időtartamába a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát be kell számítani). A fenti feltétel fennállását az állami foglalkoztatási szerv igazolja az álláskereső személy kérelmére. A munkáltató az igazolás birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.

Bővebb információért kattintson ide.