A Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum jó gyakorlatai Pápán

2018. december 11-én Pápa Járás Foglalkoztatási Paktuma Fórumot tartott, melyen olyan paktumok hazai, valamint nemzetközi jó gyakorlatai mutatkoztak be, amelyek jó irányt mutathatnak a pápai rendezvényen megjelenő paktumtagok, munkáltatók számára is. Jó példákkal a Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum is büszkélkedhet.

A rendezvényen Unger Tamás alpolgármester köszöntője után a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalának munkatársa az aktuális munkaerő-piaci helyzetről és a támogatási lehetőségekről tájékoztatta a jelenlévőket, majd Hollósi Szabolcs, paktum szakértő a Paktum történelemről és nemzetközi jó gyakorlatokról tartott előadást.

A Veszprém Járási Foglalkoztatási Paktum képviseletében Korona Vivien a Mentor programjukat mutatta be, amelyre joggal lehetnek büszkék a megvalósítók. A jó példa Veszprémre Szolnokról érkezett, ahol a program már két éve bizonyít.. A célok azonosak: a pályakezdő fiatalok térségi elhelyezkedésének segítése. Az ötlet továbbgondolása, a helyi viszonyokhoz igazított átvétele valamennyi paktum számára aktuális lehet.

A Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum menedzsere, Budainé Illyés Dóra előadása a zalaegerszegi paktum sikeres működését támogató honlap és Facebook profil bemutatására fókuszált. Ezeken a felületeken a munkavállalók, álláskeresők és paktumpartnerek megszólítása gyorsabb, a bejegyzések esetenként több ezer felhasználóhoz is eljutnak. Az online jelenlét egyik kiemelt célja munkáltatók és munkavállalók eredményes találkoztatása, azaz a városban elérhető üres pozíciók megosztása. Ez a fajta népszerűsítés több csatornán történik párhuzamosan: Facebookon a paktumiroda látókörébe kerülő álláshirdetések megosztásával, fizetett sajtómegjelenések formájában és a honlapon. 

Azt mára már a legtöbb cégvezető megtapasztalta, hogy a legjobb toborzás a megtartás, ennek lehet eszköze a munkáltatói márkaépítés erősítése. Ennek szellemében indult el a felelős foglalkoztatókat bemutató sorozat a honlapon, a munkavállalók elégedettségét kiemelten kezelő vezetői minta hangsúlyozása; a munkahelyi környezetre, egészségfejlesztésre való figyelemfelhívás, a szakmai elismeréseket támogató pályázatfigyelés is, csak hogy a legfontosabbakat említsük. A Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum honlapja nem csupán egy pályázati információs felület, hanem egy olyan szakmai oldal, melyen a munkaerőpiac valamennyi szereplője – álláskereső, cégvezető, alkalmazott, pályaválasztás előtt diák - fontos és hasznos információkhoz juthat. Csak keresni kell.

A megváltozott munkaerő-piaci helyzet, az alacsony munkanélküliségi ráta, a több szektorban is tapasztalható jelentős szakemberhiány valamennyi paktumot kihívások elé állítja. A rendezvény zárásaként az előadók a helyi paktumban dolgozó munkatársakkal, munkaadókkal közösen a lehetséges megoldásokra keresték a választ. A jó példák megismerése és átvétele, az egymástól való tanulás is egy ilyen lehetőség.