V. Foglalkoztatási Fórum

2019. május 15-én került megrendezésre projektünk V. Foglalkoztatási Fóruma Zalaegerszegen, a Kamarák Házában.

A projektmegvalósítók nevében a Kontakt Nonprofit Kft. vezetője, Aladi Gusztáv köszöntötte a megjelenteket. Az ügyvezető hangsúlyozta, a projekt a munkaerőpiac aktuális kihívásaira keresi a megoldásokat a zalaegerszegi vállalati igényeket szem előtt tartva, éppen ezért a munka több platformon is zajlik: a hagyományos hivatali ügyintézést erősíti a paktumirodában végzett szakmai munka, valamint a megváltozott igényekre reflektáló  aktív online jelenlét is. 

Gecse Péter, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt időszak rendkívül mozgalmas városunk fejlődésében, hiszen utak, járdák újultak meg, intézményi felújítások és nagyberuházások valósultak meg, átadásra került a munkásszálló, a tesztpálya építése is mérföldkőhöz érkezett. Zalaegerszeg megtartó ereje növekszik, a városvezetők együttműködve a gazdasági élet szereplőivel, projektmegvalósítókkal egy impulzusokkal teli, vállalkozóbarát környezet kialakításán fáradoznak.

Deák Ferenc, a Zala Megyei Kormányhivatal osztályvezetője előadásában többek között a zalai munkaerőpiaci helyzetről beszélt, majd a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat ismertette. A munkaerő igény kielégítése 2019-ben igen nehéz feladat, kihívásokkal néz szembe a szakma és teljeskörű megoldás sajnos nem létezik. Az uniós forrásból támogatott program fő célja a város foglalkoztatási szintjének növelése, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása.  A projekt ehhez biztosítja az elsősorban munkaerőpiaci képzésekből és munkavállalói, valamint munkáltatói támogatásokból álló eszközrendszert.

A szakember a zalaegerszegi járás foglalkoztatási helyzetének ismertetésekor megemlítette, hogy a regisztráltak negyede tartós munkanélküli, alacsony képzettséggel, mentális problémákkal küzdő álláskereső, az ő munkaerőpiacra való integrálásuk kihívásokkal teli.  A 26-50 év közöttiek a legnagyobb arányban regisztráltak, az alacsony iskolai végzettségűek száma alacsony, amely számos lehetőséget rejthet magában, hiszen megfelelő képzések indításával számukra még van lehetőség egy új életpálya kialakítására.

A projekt 650 fő bevonását tűzte ki célul, ez az érték 2019.04.30-i utánkövetés alapján 583 fő; a tervezett 284 fő foglalkoztatásából 321 foglalkoztatása már megvalósult; a tervezett 20 fő önfoglalkoztatóvá válásának támogatása maximálisan teljesült; 170 főből 142 vett rész vállalkozói igényeken alapuló képzésen, a terveztt 137 főből 121 részesült munkaerőpiaci információnyújtásban illetve mentori szolgáltatásban.

A Fórum zárásaként Borsós Zoltán, szervezetfejlesztő, coach a generációk háborújáról tartott érdekes, interaktív előadást.

A szakember felhívta a jelenlévő munkáltatók figyelmét is, hogy 2025-re az Y generáció teszi majd ki a világ munkavállalóinak 75 százalékát, sok vállalat azonban nincs felkészülve a fogadásukra. Munkaformájuk, elvárásaik, de még a céljaik is elavultak, nem alkalmasak az Y generáció bevonzására és megtartására. Az 1980 után születettek már rugalmas munkaidőt szeretnének egy innovatív munkahelyen, sok önfejlesztési lehetőséggel és autonómiával a saját munkavégzési területüket illetően.  Aki ezzel a korosztállyal akar dolgozni - ne feledjük, egyre többen lesznek -, annak nagyobb figyelmet kell fordítania az új eszközök keresésére, a modern technológiára, amivel be lehet vonzani és meg lehet tartani a fiatal munkavállalókat.

A szakember számos elgondolkodtató kérdést intézett a hallgatósághoz:

  • Mik a hiedelmeim a másik generációval kapcsolatban?
  • Milyen előítéleteim vannak velük szemben?
  • Ha eddig is tudtam dolgokat, akkor miért nem cselekedtem?
  • Hogyan tudom legyőzni ezeket a visszatartó erőket?

 

És számos gyakorlati jó tanácsot is megfogalmazott:

  • Tekintsük át a saját belső kultúránkat és azt a módot, ahogyan dolgozunk!
  • Vizsgáljuk meg, vajon a kínálat megfelel-e egy modern munkavállaló igényeinek.
  •  A HR-ben legyen dinamikusabbnak és rugalmasabb!
  • A fejlődés érdekében érdemes kipróbálni a mentorálást és a coachingot.
  • Kérjünk visszajelzéseket kívülállóktól is!
  • A régi rendszerben dolgozók a munkakeresőt a korábbi munkatapasztalatai alapján beskatulyázzák. A fiatal generáció sok mindent ki akar próbálni, amik sokszor homlok egyenest más tevékenységet jelentenek korábbi munkatapasztalataikhoz képest.

A rendezvény zárásaként ismét egészséges, helyi termékekből álló büféasztalok várták a megjelenteket.