Sikeresen zárult a foglalkoztatás-fejlesztési program

4 év alatt csaknem 700 zalaegerszegi álláskeresőnek nyújtottunk konkrét segítséget munkaerőpiaci helyzete javításához.

A program megvalósítása során elsődleges célunk a város foglalkoztatási szintjének növelése, a munkáltatók és munkavállalók egymásra találásának elősegítése, valamint az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése volt.

A projektzáró rendezvényre 2021. március 31-én az online térben került sor. 

A monitorok előtt ülő közönséget dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte, majd ismertette a program megyeszékhelyre vonatkozó aspektusait.

Hegedüs Márta, a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. munkaerőpiaci tanácsadója a cég projektben végzett tevékenységéről számolt be.

A program során szerteágazó feladatokat láttunk el: felmértük a helyi vállalatok munkaerőigényét, valamint azt, hogy milyen képzéseket tartanak szükségesnek a szakképzett munkaerő pótlásához. Az álláskeresőket, képzésben részt vevőket és a támogatott munkahelyen elhelyezkedőket mentorok segítették munkaerőpiaci helyzetük javításában. A város forgalmas pontján, a Deák téren Paktumirodát működtettünk, ahol az érdeklődő munkáltatók és álláskeresők tájékozódhattak a program szolgáltatásairól. Honlapot és Facebook-oldalt hoztunk létre a gyors és pontos tájékoztatás, valamint a véleménycsere lehetőségének biztosítása érdekében. Foglalkoztatási fórumokat és pályaválasztási napokat szerveztünk. Összegyűjtöttük az ingyenes (ön)képzési lehetőségeket, felhívva a figyelmet az élethosszig tartó tanulás fontosságára.

Dávidné Gergál Rozália, a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője az aktuális munkaerőpiaci helyzetről és a program eredményeiről adott átfogó képet. 

A programba a tervezett 650-et meghaladva 698 főt tudtunk bevonni. Képzésben 170-en részesültek, támogatott foglalkoztatásban 401-en vettek részt, önfoglalkoztatási támogatást 20-an kaptak, munkaerőpiaci szolgáltatásban, egyéb támogatás nélkül, 128-an részesültek, 21-en pedig több támogatási programelemben is részt vettek.

A projekt megvalósítása során a zalaegerszegi gazdasági élet szereplői és a helyi lakosság példaértékű összefogásról tett tanúbizonyságot.

A projekt sikeréhez vezető együttműködésért ezúton is köszönetet mondunk.