Ön is törődik munkavállalói biztonságával? Csatlakozzon a partnerséghez!

A munkáltatók és a munkavédelmi és munkaügyi hatóság között 10 éve létrejött a „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” elnevezésű együttműködési (partnerségi) program, melynek célja a munkavállalók garanciális jogainak, valamint a tisztességes vállalkozások elismerésének biztosítása, a foglalkoztatás biztonságának és jogszerűségének növelése, a munkakörülmények javítása és a jogszerű foglalkoztatás biztosítása.

A kezdeményezés egyrészről hozzájárul a foglalkoztatás és a foglalkoztatási kultúra értékeinek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, másrészről lehetőséget nyújt arra, hogy partneri viszony alakuljon ki a két hatóság és a munkaerőpiac szereplői között.

Az Együttműködés résztvevői határozottan elzárkóznak a feketefoglalkoztatás minden megvalósulási formájától, így különösen a munkaszerződés nélküli, a bejelentés nélküli, a színlelt szerződéssel megvalósuló, a teljes munkaidős foglalkoztatás esetén részmunkaidős bejelentéssel, illetve a jogellenes munkaerő-kölcsönzéssel történő foglalkoztatástól. 

A munkavállalók biztonságos foglalkoztatása - élete, testi épsége, egészsége - a társadalom és a nemzetgazdaság egyik legfontosabb érdeke, egyben a munkáltató alapvető kötelessége. Ezért a résztvevők vállalják, hogy lehetőség szerint az alapvető követelményeket meghaladó mértékben biztosítják munkavállalóik részére az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülményeket és munkafeltételeket.

Az Együttműködéshez csatlakozó munkáltatók használják az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért - Partner” feliratot.

Az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezés alatt megújult program a partnerséget vállaló munkáltatók számára új, kedvezőbb lehetőségeket is kínál. Az új lehetőségek közül a legfontosabbak a következők:

  • A tárcánk által kiadott Munkavédelem és Biztonságtechnika című folyóirat térítésmentes megküldése.
  • Évente pályázat hirdetése a „Biztonságos munkahely” cím elnyerésére. A győztes pályázatokat tárcánk a honlapján közzéteszi, a partner pedig - a partnerség fennállása alatt - jogosulttá válik a cím használatára.
  • Helyszíni munkavédelmi tanácsadás lehetőségének biztosítása a Munkavédelmi Információs és Tanácsadó Szolgálat útján.
  • A munkaügyi tájékoztatás, felvilágosítás, illetve munkavédelmi tanácsadás körébe tartozó kérdések soron kívül megválaszolása.
  • Meghívás a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok által szervezett nyílt napokra és rendezvényekre, amelyeknek fő célja, hogy segítse a munkavédelmi és munkaügyi jogszabályok helyes alkalmazását.

Lehetőséget kínálunk minden munkáltatónak, hogy vegyen részt a kölcsönös előnyöket biztosító Együttműködésben.

A zalaegerszegi székhelyű vállalkozások közül a Reneszánsz Zalaegerszeg Kft. már csatlakozott, továbbá partner még a helyi érdekeltségű Schneider Electric Hungária Zrt. is.

A programról szóló részletes tájékoztató, a csatlakozási feltételek, valamint a partnerségi nyilatkozat a Nemzetgazdasági Minisztérium oldalán érhető el.