„SPORT MECÉNÁSA DÍJ”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. óta „Sport mecénása díj”-at adományoz olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki/amely kiemelten támogatja a város sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek. A díjból évente egy adományozható.

A város napján megtartott ünnepi közgyűlésen átadták az önkormányzat kitüntetéseit. A SPORT MECÉNÁSA elismerést 2018-ban a sikeres tekecsapat névadója, az FM-Vas Kft. érdemelte ki, a cég nevében Illés Zoltán ügyvezető vette át a díjat.

Ezúton is gratulálunk paktumpartnerünknek!

 

 

Forrás: www.zaol.hu