Tudni szeretné mennyi a minimálbér vagy a garantált bérminimum? Kíváncsi milyen közterheket kell fizetnie munkaadóként vagy munkavállalóként?

 

MUNKABÉREK, ILLETMÉNYEK

 

 

Havi bér Ft/hó

Heti bér Ft/hét

Napi bér Ft/nap

Órabér Ft/óra

Minimálbér 454/2015 (XII.29.) Korm.r.2.§ (1) bek.

127.500

29.310

5.870

733

Garantált bérminimum* 454/2015 (XII.29.) Korm.r.2.§ (2) bek.

161.000

37.020

7.410

926

Közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII.24.) Korm.r.1.§ (1) bek. – 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 1.§

 

81.530

 

18.740

 

3.748

 

-

Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) Korm.r.2.§ (1) bek. – 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 2.§

 

106.555

 

24.495

 

4.899

 

-

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér

170/2011. (VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. –

376/2014. (XII.31.) Korm.r. 3.§

 

89.705

 

20.620

 

4.124

 

-

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (2) bek. – 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 3.§

 

117.245

 

26.955

 

5.390

 

-

*A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg

**A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg

***A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

 

ÁLLÁSKERESŐK TÁMOGATÁSA, KERESTPÓTLÓ JUTTATÁS

 

 

Ellátás összege

Álláskeresési járadék maximuma

(folyósítási idő maximum 90 nap)

1991. évi IV. tv. 26. § (5) bek., 27. §

(3) bek.

 

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100 %-a:

127.500,- Ft/hó 4.250,- Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:

51.000,- Ft/hó 1.700,- Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek.

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg:

48.918,- Ft/hó – 81.530,- Ft/hó

MUNKAADÓK (KIFIZETŐK) ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK

 

Szociális hozzájárulási adó

2011.évi CLVI. tv. 453. §, 459 §

kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke:

adóalap 22%-a

(csak törvény szerinti adókedvezménnyel csökkenthető)

Rehabilitációs hozzájárulás

2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) bek.

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év

(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás

2011. évi CLV. tv. 4.§ (1) és (2) bek.

Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5 %-a (ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)

(ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető)

 

MUNKAVÁLLALÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK

 

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)-(3) bek.

Nyugdíjjárulék

10 %

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

 

4 %

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

 

3 %

Munkaerő-piaci járulék

1,5 %

 

összesen

8,5 %

mindösszesen

18,5 %

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 7.110,- Ft/hó (237,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§

Jogosult

Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a:

(2017-ben 22.800,- Ft/hó)